Informazioa

Entradilla

Euskotrenek 2021-2023 hitzarmena sinatu du sindikatuekin

Body

Euskotreneko zuzendaritzak eta ELA, Independientes-CGT, UGT eta ESK sindikatuek 2021-2023 urteetarako hitzarmena sinatu dute. Akordioa negoziazio konplexu, denboran luze eta zorrotzaren emaitza da, azken aldiko lege-aldaketen eta adostutako antolaketa-aldaketen aurrean. 

Negoziazio-prozesuan, lan handia egin da, eta borondate eraikitzailearekin lan egin da. Horri esker, akordio ona lortu da esku hartzen duten pertsona guztien erantzukizunean, Euskotrenen etorkizunari begira ziurtasunak emanez eta aurten 40 urte beteko dituen Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A. (Euskotren) enpresarekiko konfiantza bultzatuz. 

Akordio horrek enpleguaren egonkortasuna bultzatzen du, enplegu publikoa babesten eta sendotzen du, eta Euskotrenen lan behin-behinekotasuna murrizten laguntzen du, une bakoitzean indarrean dagoen legeriaren arabera.

Euskotreneko langileen lan-baldintzei dagokienez, honako hauek dira nabarmentzeko moduko alderdietako batzuk: 

•    Telelana arautzen da, euskal sektore publikoko langileentzat dagoen erregulazioarekin bat etorriz. 

•    Neurriak hartzea, antolaketa-plan berri batekin, zirkulazioaren segurtasunari heltzeko eta Euskotren enpresa osasungarriagoa izan dadin errazteko. Hainbat ekimen biltzen dituzten neurriak, hala nola lanaldia murriztea, langileen adinaren arabera, eta absentismoa duten langile osagarriei beren zerbitzuaren gutxi gorabeherako taula bat esleitzea.

•    Hartutako antolaketa-neurrien ondorioz, txanda-erregimenean lan egiten duten langileek txanda-plusa jasoko dute. 

•    Jurisprudentzia-irizpideen arabera, beharrezko egokitzapenak egiten dira indarrean dagoen hitzarmenaren zenbait alderditara, hala nola prestasuna, aitatasun-baimena eta alta medikoen eta ospitaleko alten gaia. 

Era berean, beharrezko akordio bat lortu da, salgaien jarduera-ildoak gora egin duelako, eta salgaien agentearen figura araututa geratu da. Gainera, 11. mailako langileak hitzarmeneko langileak izango dira, eta lanpostu horiek barne-deialdiaren bidez beteko dira.