Erantzukizun Soziala

Euskotreneko erakunde guztiaren KONPROMISOEN barruan Erantzukizun-Gobernuaren Politika Deklarazioren bidez adierazita, ondorengo hauek daude:

 

Jasangarritasunarekin konpromisoa

Sozietate aurrera egiten duena, modernoa eta aitzindaria bakarrik posible da gure baliabide naturaleei babesa eta errespetua eraginkor egiten bada eta osasunari eta pertsona guztien bizitza kalitateei eragin diezaiokeen ingurumen arriskuen prebentzioa.

Zentzu horretan, garapen jasangarri ereduaren oinarritariko bat pertsona guztientzako kalitatezko ingurunean bizitza duin beten eskubidea da, gaurkoak eta biharkoak.

Euskotrenen karbono gutxiko zerbitzu baten alde lan egiten dugu gure zerbitzuen prestakuntzan aldaketa baten bidez. Gure helburua berotegi-efektuko gasen igorpenen murrizketara laguntzea eta baliabideen erabileran eraginkortasuna nabarmen gehitzea da, hau da, baliabideen kudeaketa hobea bizitza ziklo osoan zehar.

Hori guztia datozen belaunaldiei lurralde atseginago, jasangarriago eta garapen gaitasun handiago bat uzteko helburuarekin, ingurumena ongizatera, lanpostu sortzera eta etorkizuneko ekonomia baten garapenera laguntzen duen zeharkako elementua izanik.

 

Kalitatearekin konpromisoa

Hiritarrei zuzendutako kalitatezko zerbitzu bikainak: joan-etorri seguruak eskainiz, pertsona guztientzako eskuragarriak, puntu-puntuan heltzen direnak, erosoak, berritzaileak, kalitatezkoak, eta Euskotreneko zerbitzuak erabiltzerakoan beteko direla bermatuz.

Gure kalitatezko ikuspegia prgamatismoarekin eta grinarekin lan egitea datza egungo belaunaldien mugikortasun beharrizanak asetzeko, aldian-aldian gure eskaintza, lan metodoak, eta zerbitzu kalitatea birbalioztatzen dugun heinean, hiritarren eskaera aldakorretara egokitzeko.

 

Emakumeen eta gizonen berdintasunarekiko konpromisoa

Plantilla konprometitua eta lehiakorra: Pertsona guztientzako lan-ingurune seguru eta osasungarrian, enpleguaren egonkortasuna sustatuz, emakumezko langileen garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua eginez, emakumeen eta gizonen egokitasuna, tratu- eta aukera-berdintasuna, aniztasuna, parte-hartzea eta talde-lana sustatuz, errespetuan, elkarrizketan eta bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa uztartzean oinarritutako lan-harremanak sustatuz.

Emakundek, 2007az geroztik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakunde gisa aitortu du Euskotren, eta Emakundek sustatutako eta 2004-2006 hirurtekoan garatutako Berdintasunaren aldeko Enpresen Taldeko kide izan zen.

Euskotrenek Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna lortzeko duen konpromisoa indartzeko, eta 2006. urtean hasitako prozesuari jarraipena emateko, urte horretan Euskotrenen Berdintasunerako I. Plana onartu eta abian jarri zen. 2010. eta 2011. urteetan, I. Plan honen ebaluazioa eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren egoerari buruzko diagnostikoa egin ziren, eta, horren bidez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana (2012-2016) egin zen. Gaur egun, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana (2017-2020) dago indarrean.

Euskotren ere emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko enpresen  Bai Sarea sarekoa da, Emakundek sustatuta, eta Euskalit eta Emakundek berdintasunaren kudeaketan dituzten hainbat jardunbide egoki aintzatetsiak ditu, hemen ezagut daitezkeenak.

 

Segurtasuna eta lan osasunarekin konpromisoa

Euskotreneko ikuspegia Segurtasun eta Osasunaren gaian, Politika Gobernu Arduradunetik aurrera, Erakunderako eta Erakundean lan egiten duten pertsona guztientzako modu seguru eta osasuntsuan gure jarduera garatzean datza.

 

Euskararekin konpromisoa

Euskotrenen konpromisoetariko bat euskararen erabilera etorkizunean ohikoa eta naturala izan dadin urrats sendoak ematen jarraitzea da, beti enpresako agente nagusien artean akordioa eta adostasuna bilatuz.

Euskotreneko helburu orokorra bezeroei euskaraz zerbitzua bermatzea da, eta langileen artean bere erabilera handitzea.

Garatutako ekintzen ondorioz, Euskotrenek 2016. urte bukaeran zilarrezko BIKAIN lortu zuen, euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketa mailagatik, erdi mailako alde altuan kokatuz. Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikaren Sailburuordetzak emandakoa, Euskalit-Kudeaketa Aurreratuarekin batera.

 

Konpromiso Soziala

Egunero gizarteari kalitatezko garraio jasangarri zerbitzua eskaintzeko konpromisoarekin lan egiten dugu, eraginkortasun, segurtasun eta jasangarritasun printzipioetan oinarrituta.

Euskotreneko helburu soziala, besteak beste, honako hau sartzen da, egozten zaizkion garraioarekin erlazionatutako jabetasun publikoko museoen kudeaketa jarduera. Horrela, kudeatzen du Burdinbidearen Euskal Museoak, Azpeitiako Gipuzkoako herrian kokatuta dagoena, trenbidearen historia hedapen lan garrantzitsua burutuz. Bertan, beste ibilgailuen artean, honako hauek ikus daitezke, Iraultza Industrialarekin iritsitako trenak, antzinako tranbia elektrikoak eta lehenengo lurrun tren-makinak. Horrez gain, lurrun eta diesel trenen zerbitzuak kudeatzen ditu eta antzinako Urolako Trenbidearen tailer mekanikoa hartzen du, trenbideko erloju bilduma eta trenbide munduan erabilitako uniformeen erakusketa XIX. mende bukaeratik gaurko egunetaraino.

Horrez gain, Euskotrenek publiko nagusien kezkekin erlazionatutako zenbait erakundeekin lan egiten du, kanpokoak eta barnekoak: ingurumena, irisgarritasuna, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, kultura, euskara eta kirola, besteak beste.