Scroll to top
© 2019, Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos S.A.
eu es

Langileekiko errespetua: eraso bakar bat ere ez da onargarria

Langileekiko errespetua: eraso bakar bat ere ez da onargarria

Protokoloen eta sentsibilizazio kanpainen bidez, bidaiariei Euskotreneko langileei izan beharreko erabateko eta negoziatu ezin daitekeen errespetatzeko beharrizana helarazten diegu.

Eraso bakar bat ere ez da onargarria: irain bakar bat ere ez, keinu txar bakar bat ere ez, bulkada txiki bat ere ez. Horiek guztiak ez dira errespetuzko eta aurreratua den gizarte baten propioak.

Erasoak ez dira ugariak, baina horrek ez ditu hain larriak eta mingarriak bihurtzen.

Jarduera protokoloa ekintza bandaliko eta indarkeria ekintzen aurrean:

Helburua

Protokolo honekin errespetua eta elkarbizitza sustatzen dugu, jarduera jarraibideak ezarriz langileenganako arazoak ekiditeko (instalazioen barruan zein kanpoan) bere lanaren garapen ondorio bezala: lapurretak, grafitiak edo indarkeria jazoerak erabiltzaileen edo kanpoko pertsonengatik.

Zer da indarkeria lanean?

Laneko indarkeria edozein eraso (hitzezko abusua, irainak, larderiazko keinuak…), mehatxua, umiliazioa edo jarduera profesionalaren ariketan eragindako lesioa, osasuna, segurtasuna edo langileen ongizatea arriskuan jarriz.

Jarraibideak egoera hauek kudeatzeko

Erasotzailearen edo erasotzaileen liskarrak kudeatzeko jarraibideak finkatzen ditugu eta indarkeria egoeraren aurrean jarduteko modua, beti langileen osotasun fisikoa gordetzeko oinarrizko helburuarekin

Prebentzioa

Kanpoko indarkeriaren jazoera guztiak Arrisku Psikosozialen Taldean aztertzen dira, eta bertan prebentzio neurriak proposatzen dira, langileekin eta arlo desberdinetako arduradunekin adostuta.

Lanean kanpo indarkeria. Prebentzio gida

Helburuak

Lanean kanpo indarkeriari buruz prebentzio programa bat garatu dugu: Euskotreneko langileak eta enpresako kanpoko pertsona guztien artean. Indarkeria modu desberdinak sartzen dira: mehatxuak, larderiak, erasoak, lapurreta, bandalismoa, lan tokian bakarrik gertatzen ez diren kalteak.

Zergatik indarkeria lanean da gai hain garrantzitsua?

Indarkeriak lanean ez du bakarrik langileen segurtasunari eta osasunari eragiten, horrez gain emozio traumagatik, min fisikoengatik... ere kostu pertsonal handia da.

Indarkeriaren aurkako zero tolerantzia

2007ko irailean Euskotreneko Zuzendaritzak esparru honetan enpresako politika onartu zuen.

Indarkeria Zero Taldea eratzen da, gero Arrisku Psikosozialen Taldean bihurtu zena, prebentzioaren barne erakunde arduradun gisa, eta honako funtzioekin:

 • Prebentzio programen jarraipena, kontrola eta hobekuntza.
 • Biktimari asistentzia emateko barneko eta kanpoko zerbitzuen gida eman.
 • Agintariekin koordinazio eta lankidetza protokoloak ezarri.

Prebentzio programa garatu

Garapen hau honako honetan zatitzen da:

 • Laneko indarkeriari buruzko informazioa eman
 • Biktimari lagundu (gorabeheraren ondoriozko legea, erantzukizun zibila, biktimari lagundu salaketa egiteko eta baita prozesu guztian).
 • Jarduteko prozedura

Laneko prebentzioa

 • Indarkeria erabiltzeko joera duen pertsonaren ohartarazpenak
 • Pertsonalaren segurtasuna: larrialdietarako prestakuntzak
 • Laneko egoerak eta elkarreragiteak

Jarduteko ildoak indarkeriazko eta erosoko jokabideen aurrean

 • Liskarra kudeatzeko oharrak eta egoera larriagotu ez dadin ekiditeko jarraibideak
 • Gakoak indarkeria prebenitzeko

Horrez gain, zure interesekoa izan daiteke: