Scroll to top
© 2019, Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos S.A.
eu es

Euskararekin lotuta

Euskararen erabilera arautzea ezinbesteko helburua da euskal gizarte osoari eskainitako zerbitzu baterako. Helburu hori lortzeak ekimenen, planen eta ekintzen aniztasuna behar du.

01.

Euskara Plana

Euskara Planean, Euskotrenek euskararen normalizazioaren bidean aurrera egin dezan Euskara Batzordeak onetsi zituen helburuak eta ekintzak biltzen dira...

02.

Idatzizko eta ahozko kanpo harremanetarako protokoloa

Euskotreneko zuzendaritzak 2015ean onetsi zuen Euskara Plana ...

03.

Langile berrien kontrataziorako protokoloa

Xedea: langile berrien kontratazio prozesua euskaraz izatea bultzatzen jarraitzea...

04.

Tren arloko terminologia hiztegia online, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez

Euskotrenek, Euskal Trenbide Sareak, Bizkaiko Garraio Partzuergoak, CAFek eta Metro Bilbaok, Elhuyarren Hizkuntza eta Teknologia ...

05.

Zilarrezko Bikain aintzatespena

Euskotrenek ZILARREZKO BIKAIN aintzatespena lortu du, euskarak ENPRESAN duen erabilera, presentzia eta kudeaketa maila ertain-altuarengatik ...

Horrez gain, zure interesekoa izan daiteke:

Euskararekin lotuta

Euskara Plana

Euskara Planean, Euskotrenek euskararen normalizazioaren bidean aurrera egin dezan Euskara Batzordeak onetsi zituen helburuak eta ekintzak biltzen dira.
Plan hori, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politika Sailak definitu zuen eta 2015-2017 epealdirako zehazten den V. Planaren barruan dago.
Planaren diseinurako ardatz nagusia Euskotreneko eragile nagusien arteko adostasuna izan da.

Euskotrenen asmoa pauso sendoak ematea da, kanpora zein barrura begira, eta konpromisoa hartzea, etorkizunean euskararen erabilera ohikoa eta naturala izan dadin.

Helburu orokorra

Euskotreneko bezeroei zerbitzua euskaraz bermatzea eta lan taldean euskararen erabilera areagotzea.

Helburu zehatzak

 • Hizkuntz politika eta hizkuntz irizpideak definitzea, horiek langileei eta interes taldeei jakinaraztea, horiek betetzeko beharrezkoak diren neurriak eta baliabideak bideratzea eta horren betetze mailaren jarraipena egitea.
 • Euskara Planaren inguruan adostasun zabala lortzea.
 • Gizarteari erakunde euskaldunaren irudia proiektatzea.

 

 

Idatzizko eta ahozko kanpo harremanetarako protokoloa

Euskotreneko zuzendaritzak 2015ean onetsi zuen Euskara Plana. Planaren xedea, euskararen erabilera definitzeko eta normalizatzeko neurriak eta irizpideak helaraztea da.

Langile guztien ardura da hori aurrera eramatea, kanpoko harremanetan euskararen erabilera bermatuz.

Helburu horrekin, Euskotrenen naturaltasunez eta erraztasunez erabiltzeko baldintza egokiak sortzen dira.

Protokolo honek euskararen tratamendua nolakoa izan behar den definitzen du:

 • Garrantzitsua da euskaraz hitz egitea, euskaldun guztiek egin ahal dezaten.
 • Euskara Euskotrenek dituen baliabide guztietan erabili eta hedatu behar da.
 • Aldizkariak eta buletinak: elebidunak izango dira.
 • Euskotrenek euskararen presentzia bultzatuko du: ekitaldietan, jardunaldietan, hitzaldietan, kongresuetan eta bestelako deialdi, programa eta ebentuetan.
 • Megafonian eta erantzungailu automatikoetan bi hizkuntza ofizialak erabiliko dira.
 • Euskadiko enpresa hornitzaileekin harremanak euskaraz izango dira edo, gutxienez, bi hizkuntza ofizialetan.
 • Erakunde publikoekin, idatzizko harremanak elebidunak izango dira, eta ahozkoak, ahal izanez gero euskaraz.
 • Kontratazioan, indarrean dagoen Hitzarmen Kolektiboa kontuan izanda, Euskara Planaren Eranskina den Hizkuntz Eskakizunen taula hartuko da kontuan.

 

Langile berrien kontrataziorako protokoloa

Xedea
Langile berrien kontratazio prozesua euskaraz izatea bultzatzen jarraitzea.

Neurriak
Poltsa ofizialetatik etorrita sartzen diren langile berriei zuzendutako harrera protokoloa egitea, harrera hori euskaraz egiteko, eta horren eragina jasotzen duten pertsonei eta inplikatutako arloei jakinarazi.

Kontratazio prozesua
Langile berriekin kontratua sinatzen denean:

 • Euskotrenek euskara ikasteko edo hobetzeko hartutako neurriak azalduko dira (Hitzarmen Kolektiboa eta Euskara Plana). Bezeroekin harreman zuzena dagoenean, hizkuntz eskubideen normalizazioa eta bultzada gauzatuko da (Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuak eta dekretu legegileetatik sortutako betebeharrak).
 • Euskara Planari buruzko informazioa emango da.
 • Euskararekin erlazionatuta dauden enpresaren identifikagailuak banatu edo ezagutaraziko dira.

Kanpoko lan poltsetatik datozen langileen kasuan, euskaraz badakite aurreko protokoloa osorik aplikatuko zaie eta, bestela, ahal den neurrian, euskaraz hitz egingo da.

 

Tren arloko terminologia hiztegia online, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez

Euskotrenek, Euskal Trenbide Sareak, Bizkaiko Garraio Partzuergoak, CAFek eta Metro Bilbaok, Elhuyarren Hizkuntza eta Teknologia unitateko terminologia adituen aholkularitzarekin egindako hiztegi horrek tren munduarekin erlazionatutako oinarrizko 4.830 kontzeptu biltzen ditu, hamabost arlotan sailkatuta.

Erabiltzaile guztiei zabalik dagoen kontsultarako tresna da, eta eduki gehiago jasoko dituen proiektu zabalagoaren hasiera gisa dago diseinatuta: definizioak, irudiak edo dokumentazioa: http://trenhiztegia.eus/

 

"El CTB, CAF, Euskotren, Euskal Trenbide Sarea y Metro Bilbao han elaborado un diccionario ferroviario ..." - Bizkaiko Garraio Partzuergoa

"El Diccionario Ferroviario suma ya 5.200 conceptos y 100 imágenes consultables en internet" - Europa Press

 

Zilarrezko Bikain aintzatespena

Euskotrenek ZILARREZKO BIKAIN aintzatespena lortu du, euskarak ENPRESAN duen erabilera, presentzia eta kudeaketa maila ertain-altuarengatik.

BIKAIN (Hizkuntz Kudeaketaren Kalitate Ziurtagiria), Eusko Jaurlaritzak ematen duen ziurtagiri ofizial, publiko eta doakoa da, eta ebaluazio prozesu bat gainditu ondoren lor daiteke. Ebaluazio horretan, Erreferentziazko Esparru Estandarrarekin bat etorriz, 4 ardatz hartzen dira kontuan:

 • Komunikazioa eta irudi korporatiboa erakundean
 • Kanpo harremanak
 • Barne harremanak
 • Hizkuntz kudeaketa

Halaber, ardatz horiek enpresaren jarduera guztiak barne hartzen dituzten 18 elementu biltzen dituzte.

Ebaluazio taldeak euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa aztertu zituen elementu horietan guztietan, indarguneak eta hobetu beharreko puntuak identifikatuz, eta aurrera egiteko jardunbide onak eskaintzeko ahalegina eginez.

Euskotrenek langileak zoriondu nahi ditu, lortu den aintzatespen ofizialarengatik. Izan ere, abiapuntu egokia eta beste motibazio bat da euskara enpresan erabiltzeko bidean mugarri berriak lortzeko.